OVER ONS

HOE?

Door creatief ondernemerschap te stimuleren en nieuwe verbindingen te leggen tussen inwoners, ondernemers, ambtenaren, vrijwilligers en professionals uit Zeist en op een andere manier hun kennis, netwerken en middelen in te zetten. Stadslab Zeist ontwikkelt (Corona-proof) programma’s, events en activiteiten. Onze Studio aan het Emmaplein 206 is de landingsplaats en vrijhaven waar Zeister stadmakers elkaar kunnen ontmoeten. Ons motto is: We leren door samen te experimenteren en zo bouwen wij samen aan onze stad van de toekomst!

Stadslab Zeist is een beweging van stadmakers die samen pionieren en bouwen rondom de sleutelwoorden verbinding, sociale inclusiviteit, cultuur, (burger)activatie en creatief en duurzaam ondernemerschap. Stadmakers zijn aanjagers, innovatoren en pioniers. Mensen die zich vanuit intrinsieke motivatie met professionele kennis en vaardigheden inzetten om verbindingen tussen mensen, organisaties, perspectieven en ambities te creëren. Met als doel om de kwaliteit van de fysieke leefomgeving te verbeteren.

Het zijn mensen die durven te ‘schuren’ tegen de gevestigde orde en de boel op een prettige manier ontregelen, die zelf aan zet blijven en snel impact willen hebben met hun acties en ideeën. Het zijn ‘happy infiltrators’. Iedereen kan een stadmaker zijn; inwoner, kunstenaar, professional, ondernemer, raadslid, ambtenaar of een wethouder van Zeist.

Het is niet toevallig dat op dit moment dit initiatief ontstaat. De Corona-crisis maakt knelpunten en contrasten in de samenleving alleen maar groter. Daarnaast gaat in 2021 de Omgevingswet in. Dat betekent: inwoners zijn aan zet! En wij helpen graag met het ontwikkelen van hun ideeën en plannen.

OMGEVINGSWET

De overheid wil met de komende Omgevingswet in het fysieke domein aansluiten bij de cultuurverandering die in de maatschappij gaande is: van topdown ingerichte gezagsverhoudingen in werk, school, kerk, gezin naar wederkerigheid in de relaties waarbij in de huidige maatschappij meer gelijkwaardigheid is. Centrale uitgangspunten van het nieuwe stelsel zijn: meer vertrouwen van de kant van de overheid in de burgers, meer vrijheid maar ook meer verantwoordelijkheid bij initiatiefnemers en een meer verbindende rol voor het bestuur. Een echte kanteling is alleen mogelijk als de bredere samenleving in beweging komt. Inwoners zijn aan zet en moeten zichzelf organiseren. Gemeenten zijn niet langer opdrachtgevers, maar gelijkwaardige samenwerkingspartners. De overheid krijgt tot 2029 om de Omgevingswet in te voeren, tot die tijd zitten wij in een transitiefase.

STRATEGIE: Q-HELIX MODEL

Om deze transitie en kanteling te faciliteren, verduurzamen en versnellen wil Stadslab Zeist gedeeld eigenaarschap creëren van maatschappelijke vraagstukken en bouwen wij aan co-creatie werkvormen waarin inwoners, overheid, kennisinstellingen en werkveld op gelijkwaardige voet met elkaar samenwerken. Hiervoor moeten we verbinding met elkaar leggen en onszelf uitdagen om het experiment aan te gaan om zelf iets te doen en te initiëren voor onze leefomgeving. Stadslab Zeist is de plek waar je naar toe kunt gaan voor inspiratie, ontmoeting, onderzoek en om te creëren. We gaan met elkaar stadmaken.

Wij werken volgens het Quadruple Helix Open Innovatiemodel (Q-helix model) aan de realisatie van het Stadslab en onze doelstellingen. Zo kunnen alle partijen in hun rol groeien. Het model en de bijhorende methodologie worden door diverse living labs over de hele wereld op een succesvolle manier gehanteerd. Design thinking principes en processen worden daarbij ingezet om tot gezamenlijk gedragen resultaten te komen.

In het Q-helix model werken vier doelgroepen samen in één ecosysteem door alle middelen waarover ze beschikken te bundelen om tot toekomstgerichte, innovatieve en door alle partijen gedragen oplossingen voor grote en kleine maatschappelijke vraagstukken te komen. Het milieu is de vijfde helix. Dit betekent dat bij iedere oplossing de belasting voor het milieu en de mate van duurzaamheid als factor meegewogen wordt.

WIE ZIJN WIJ?

Stadslab Zeist is geïnitieerd door een groep kwartiermakers bestaande uit Zeister inwoners en ondernemers en wordt ondersteund door onder andere Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Stadmakers Coöperatie, Gemeente Zeist, Kunstenhuis de Bilt-Zeist en Bibliotheek Idea. Kunstenhuis de Bilt-Zeist is in de opstartfase penvoerder van het project.

MAAK KENNIS MET ONS KERNTEAM!

   

MEREL DE JONG

 

Wie ben je?
Ik ben Merel de Jong (43) en woon 13 jaar in Zeist met mijn gezin met 3 kinderen. Ik ben kwartiermaker en mede-oprichter van Stadslab Zeist en verantwoordelijk voor het opstarten van de organisatie en de studio aan het Emmaplein. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de fondsenwerving, het uitbouwen van ons netwerk en ontwikkel ik samen met Casper en Emma programma voor Stadslab Zeist.

Waarom bouw je mee aan Stadslab Zeist?
Ik mis in Zeist het stadse van bijvoorbeeld Utrecht en Haarlem. De jonge, creatieve en ondernemende energie, soms met een rauw randje, de gezelligheid, het hippe. Het anders durven doen dan hoe het altijd ging. Ik wil met Stadslab die energie naar Zeist brengen en samen met inwoners, gemeente, kennisinstellingen en ondernemers vanuit ons gemeenschappelijk belang en vanuit gedeeld eigenaarschap, van Zeist de àllerleukste plek maken om te leven, zijn en ondernemen. Een plek waar niet alleen wij willen wonen, maar onze kinderen straks ook.

Wat wil je leren bij Stadslab Zeist?
In feite is Stadslab Zeist een start-up. We hebben een idee en gaan het bouwen. En we worden gesteund door zo veel organisaties en initiatieven in Zeist die ook in het idee van Stadslab Zeist geloven. Iedereen wil meedoen. Het is fantastisch om daar deel van uit te mogen maken. Hoe kunnen we onze filosofie laten landen in Zeist en mensen overtuigen dat we dingen ook anders kunnen doen, door slimmer gebruik te maken van bestaande middelen, netwerken en kennis? En vooral mensen, initiatieven en organisaties verbinden en mee laten doen.

Wanneer is Stadslab Zeist een succes?
Als Stadslab Zeist en onze stadmakersfilosofie echt verankerd zijn in Zeist. Dat de gemeente en andere organisaties in Zeist het Stadslab weten te vinden om met ons samen creatieve oplossingen te ontwikkelen voor maatschappelijke vraagstukken.

Emma Fijma

 

Wie ben je?
Mijn naam is Emma Fijma (22). Ik ben kwartiermaker bij Stadslab Zeist. Ik ben freelance grafisch vormgever & illustrator en daarnaast ben ik student op de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Binnen Stadslab Zeist is mijn rol kwartiermaker Communicatie & Studio. Ik zorg voor de ontwikkeling van de Stadslab huisstijl, de communicatiekanalen en ik bedenk campagnes en ontwerp communicatie-uitingen. Samen met Merel de Jong start ik de studio op, om hier een fijne plek van te maken om te experimenteren en te zijn. Daarnaast houd ik me bezig met het invullen van het programma van Stadslab Zeist. Hierbij richt ik mij vooral op jongeren.

Waarom bouw je mee aan Stadslab Zeist?
Heel mijn leven woon ik al in Zeist, Zeist is de plek waar ik me thuis voel. Toch valt er nog veel te winnen voor Zeist, zeker voor de doelgroep waar ik zelf in val, jongeren en creatieven. Ik geloof dat we samen aan Zeist kunnen bouwen, om Zeist leuker, stadser en creatiever te maken.

Wat wil je leren bij Stadslab Zeist?
Het is voor mij een cadeautje om mee te mogen bouwen aan Stadslab Zeist. Omdat ik aan het begin van mijn loopbaan sta valt er enorm veel te ontdekken en te leren. De identiteit van het Stadslab en van Zeist, vertaal ik in uitingen, beelden en campagnes. Door hierin te experimenteren wil ik graag leren hoe we zichtbaar kunnen zijn en een heldere boodschap kunnen overbrengen. Ik leer ook veel van de andere kwartiermakers, Merel en Casper, die hun eigen ervaringen en kwaliteiten hebben. Ik hoop veel mensen te ontmoeten via het Stadslab en veel te leren van elkaar!

Wanneer is Stadslab Zeist een succes?
Wanneer het Stadslab Zeist zichtbaar is in Zeist! Dat er een groot netwerk van stadmakers bij elkaar komen met ideeën en initiatieven. We samen leerervaringen kunnen opdoen, samen om Zeist de leukste plek te maken om te wonen.